Edebiyat dergisi Hece, Haziran’da yayımlanacak yeni özel sayısına Karl Marx’ı konu etti. Derginin iki ciltten oluşan yeni sayısında Marx’ın kişiliği, eserleri, düşüncesi, ideolojisinin yanı sıra Türkiye’de Marksizmin alımlanması, yorumlanması ve macerası ele alındı.

“Türkiye’de Marx’ın tanınması, alımlanması ve okunup yorumlanması tartışmalıdır” diyen dergi, özel sayısında Marx’ın hayatı ve düşüncesi ile Marksizmin oluşumunda, gelişiminde ve aktarımında önemli işlevlere sahip olan konular, yorumlar, isimler ve aktörleri ele aldı. . Böylelikle ilk nüvelerinden günümüze kadar Marksist düşüncenin oluşum ve gelişim biçimleri ortaya konmuş ve bu şekilde bütünlüklü ve eleştirel bir tartışma çerçevesi kurulmaya çalışılıyor. Bu bağlamda ele alınması düşünülen konuların bazıları ise şöyle:

Marx’ın hayatı, kişiliği, kaynakları

 • Marx’ın hayatı ve kişiliği
 • Marx’ın kaynakları: Felsefe ve filozoflar

Marx’ın düşüncesi, eserleri, teorisi ve metodolojisi

 • Marx’ın düşüncesi, eserleri ve teorisi
 • Marx’ın tarihe bakışı
 • Bilimsel disiplinlerde (sosyoloji, siyaset, iktisat, antropoloji ve hukuk) Marx’ın yeri ve etkisi
 • Marx’ın üniversiteye, aydınlara, bilgi ve bilime yaklaşımı
 • Marx’ın dine bakışı (İslam, Yahudilik ve Hristiyanlık) ve günümüzdeki din tartışmaları
 • Marksist metodoloji ve gerçekliğin kavranması
 • Marksist edebiyat yaklaşımları, örnekleri ve isimler
 • Marksizmin sanata yaklaşımı

Marx’ın siyasal uygulamaları

 • Dünyada sosyalist sistemler
 • Farklı (Çin, Avrupa, Batı vb.) Marksist siyasal sistemler
 • Marksizmin siyasal sistem olarak uygulanma biçimleri

Türkiye’de Marksizm (düşünceler, aktörler, eleştiriler)

 • Türkiye’de Marksizmin tarihi ve gelişimi
 • Türkiye’de Marksizmin (Behice Boran, Mehmet Ali Aybar, Hikmet Kıvılcımlı, Mihri Belli, Nâzım Hikmet, Doğan Avcıoğlu, Kerim Sadi gibi) önde gelen fikri ve siyasi aktörleri
 • Kemalizm ve Türk solu
 • Marksizm hakkında (sağ, muhafazakâr, milliyetçi, liberal, İslami) görüşler, eleştiriler ve karşı tezler

Güncel Marksizm tartışmaları

 • Başlangıcından günümüze Marksist yayınların/dergilerin karşılaştırmalı bir incelenmesi
 • Marksizmin güncel tezahürleri; günümüz toplumlarında Marksizmin yeri ve biçimi, post-modern yorumlar
 • Marksizmin biçimleri, Marksist ekoller, post-Marksizm, Marxist teori ve yorumlar

Günümüz toplumsal sorunları karşısında Marksizm

 • Marx’tan bu yana kapitalizmin seyri
 • Kadın ve kadın hareketleri
 • Güncel toplum tartışmaları ve teorilerinde Marksist bakış ve eleştirisi
 • Çeşitli sosyal meselelerin veya kavramların (ulusal sorun, emek, işçi hakları, yoksulluk, eşitsizlik, devrim, tüketim toplumu, şiddet, kimlikler, sivil toplum ve demokrasi gibi) Marksist açıdan analizi

Türk Edebiyatı ve Marksizm

 • Genel Değerlendirmeler
 • Marksizm ve Türk şiiri
 • Marksizm ve Türk romanı
 • Marksizm ve Türk hikâyesi
 • Marksizm ve eleştiri
 • Marksizm ve edebiyat dergileri

Burada zikredilen konuların dışındaki konu ve temalar da (Marx ve Marksizmle ilişkili olmak şartıyla) özel sayıda dikkate alınacaktır. Hece’nin Marx özel sayısında yazmak isteyenlerin öncelikle aşağıda belirtilen tarihe kadar 150-200 kelimeden oluşan bir özeti sunmaları gerekmektedir. Özel sayıda ele alınacak konuların bütünlüğü ve takip edilecek yol haritasının belirlenmesi bakımından ilk adım özetlerle atılacaktır. Özetleri kabul edilenler belirlenen tarihe kadar çalışmalarının tam metnini teslim edeceklerdir.

BUNLARDA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR